JAUNO IZPILDĪTĀJU KONKURSS

NOLIKUMS

Laiks: 2024. gada 2.marts

Norises vieta: RSU Aula

Organizators: SIA ART MANAGEMENT GROUP

Mērķis


Atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus jaunos izpildītājus no visas Latvijas, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību estrādes žanrā.

Uzdevumi

Popularizēt estrādes žanru,

Veicināt pieredzes apmaiņu dziedātāju un pedagogu starpā,

Sekmēt bērnu un jauniešu māksliniecisko aktivitāšu turpmāko attīstību,

Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai, kā arī konkursa apmeklētājiem – rīdziniekiem un pilsētas viesiem.

Vecuma grupas popgrupām un solistiem

Grupa 4 – 6 gadi

Grupa 7 – 9 gadi

Grupa 10 – 13 gadi

Grupa 14 - 20 gadi

Grupā 10% drīkst būt dalībnieki, kuri ir vecāki par vienu gadu, nekā attiecīgajā vecuma grupā noteikts.

Prasības dalībniekiem

Par konkursa dalībnieku var kļūt bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 20 gadam.

Konkursā var piedalīties Latvijas solo izpildītāji un popgrupas.

Popgrupas dalībnieku skaits var būt no 3 līdz 16 dalībniekiem.


Repertuāra nosacījumi

Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu dzīvajā izpildījumā.

Priekšnesuma garums nedrīkst pārsniegt 3,30 minūtes.

Konkursā dalībnieki izpilda dziesmu pēc brīvas izvēles, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām.

Fonogrammā var būt iekļauti fona dziedātāji. Solista vokālā daļa nedrīkst būt dublēta.

Fonogrammas MP3 failu, CD formātā vai flešā dalībnieki ņem līdzi uz konkursu.

Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).


Vērtēšana un apbalvošana

Dalībniekus vērtē profesionāla, kompetenta žūrija piecu cilvēku sastāvā.

Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek aizklāti.

Dalībnieki tiek vērtēti vecuma grupās.

Katrā vecuma grupā tiek paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji un Grand PRIX ieguvēji.

Katrā vecuma grupā tiek pasniegtas veicināšanas balvas.

Katrā vecuma grupā tiek pasniegtas specbalvas.

Rezultāti tiek paziņoti pēc katras vecuma grupas visu dalībnieku uzstāšanās.

Visi konkursanti saņem dalības apliecinājumus un piemiņas balvas.

Dalībnieku priekšnesumi tiks vērtēti trīs pakāpēs, katra iegūtā pakāpe tiks ierakstīta apliecinājuma diplomā.


Vērtēšanas kritēriji

Repertuāra izvēle atbilstoši vecuma grupai.

Skatuviskais sniegums.

Priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte.

Tehniskais izpildījums.

Skatuves tēls.

Vokālās prasmes (daudzbalsība – popgrupām).


Pieteikšanās kārtība

Lai pieteiktos jauno izpildītāju konkursam „Nāc sadziedāt”, jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa. Pieteikuma anketa atrodama konkursa mājas lapā www.nacsadziedat.lv.

Pieteikuma anketas tiek pieņemtas līdz 20.02.2024 (ieskaitot).


Dalības maksa

Viena solista dalības maksa: 60,- EUR

Viena fona dziedātāja dalības maksa: 12,- EUR

Popgrupām dalības maksa: 25,- EUR no dalībnieka

Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz norādīto konta numuru līdz 20.02.2024 (ieskaitot)

Ja dalībnieks/dalībnieki konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta.


Rekvizīti dalības maksas apmaksai


SIA "ART MANAGEMENT GROUP"

Reģ.nr. 40203037826

Konts: LV77HABA0551042910267

Maksājuma mērķis: Dalības maksa konkursam „Nāc sadziedāt”


Obligāti jānorāda dalībnieka vārds un uzvārds, popgrupai – nosaukums!


Konkursa organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt šajā nolikumā noteiktos konkursa noteikumus un prasības kā arī veikt citas izmaiņas, par to paziņojot konkursa mājas lapā.


Dalībnieki par konkursa norises kārtību un uzstāšanās laikiem tiks informēti elektroniski līdz 27.02.2024.


Papildus informācija


Tālr. 29131458

[email protected]

© NACSADZIEDAT.LV